Händelser

Finlands utrikesredaktörers förening rf – verksamhet

2022

Februari
22.2
Föreningens ordinarie årsmöte hölls på biblioteket Oodi i Helsingfors. Medlemmar
kunde också delta online.

25.2
Föreningens medlemmar deltog i Finlands Atlantsällskaps briefing om Rysslands anfall
på Ukraina.

Mars
4.3
Föreningens medlemmar deltog i en diskussion om EU:s försvarspolitik som ordnades
av Utrikespolitiska institutet och av EU-kommissionens representation i Finland.

18.3
Finlands utrikesredaktörers förening gick ut med en petition om säkerheten för
journalister som rapporterar från krigets Ukraina.

April
29.4
Besök på CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation (tidigare Crisis Management
Initiative). CMI verkar i över 20 länder och har främjat tiotals fredsprocesser på olika håll
i världen.

Maj
4.5

Föreningen bekantade sig med Finnfunds verksamhet. Finnfund (Fonden för industriellt
samarbete) är en statlig institution som främjar ekonomisk och social utveckling i
utvecklingsländerna genom finansiering och placeringar.

2021

Januari

25.1
Föreningen höll årsmöte och valde ny styrelse. Ny ordförande blev Pekka Virolainen.
Silja Raunio valdes till vice ordförande. Jyrki Saarikoski, Mika Horelli och Janne Hopsu
fortsätter i styrelsen. Juho Takkunen och Sanna Raita-aho stod i tur att avgå. Minna
Pye och Noora Kettunen valdes in i deras ställe som nya styrelsemedlemmar. Samtidigt
beslöts om justeringar i föreningens stadgar.

Februari
8.2
Den nya styrelsen sammanträdde för första gången.

Mars
17.3
Onlinemöte med Tunisiens Helsingforsambassadör Sarra Chaouani Abidi.
Ambassadören berättade om demokratiutvecklingen i Tunisien efter revolutionen för tio
år sedan.

Juni
16.6
Föreningens medlemmar deltog i en Natobriefing arrangerad av Finlands Atlantsällskap
och Rumäniens ambassad i Finland.

November
5.11

Onlinemöte med republikens president Sauli Niinistö. Presidenten sa sig vara mycket
oroad av det världspolitiska läget.

11.11
Besök i den marockanska ambassadörens residens. Ambassadör Mohamed Achgalou
och ambassadsekreterare Salma Ait Belhadj presenterade synpunkter på bland annat
konflikten i Västsahara och relationerna mellan Marocko och Finland.

25.11
Besök hos Skyddspolisen. Briefing om hur läget i Afghanistan påverkar den
internationella terrorismen. Föreningens medlemmar fick också tips om
informationssökning och om tolkning av satellitbilder.

2020

Januari
Årligt möte

Februari:
Mötet om klimatförändringen

Mars

Estlands Ambassad

April
Webinar om korrespondent job under pandemin

Augusti
Webinar om Libanon
USA Ambassad

September
Republikens president

Oktober
Storbritannien Ambassad
Webinar om Vitryssland

2019

Januari
Finska Missionssälskapet

Februari
Migrationsverket

April
Schweiziska ambassaden
Möte med nordiska korrespondenterna

Maj
SkyddpolisenFestivalen Världen

September
Malesia ambassaden

Oktober
Ukraina möte
Indien ambassaden
Utrikesminister Pekka Haavisto
Resa till Schweiz

December
Julfesten