På svenska

Bilder av höstresan till Syrien 2006.

Finlands utrikesredaktörers förening är en organisation som vill driva viktiga frågor som berör utrikesredaktörer i både elektroniska och printmedier.

Föreningen har som mål att befrämja utrikesredaktörernas arbete och kunskap, förbättra yrkesgruppens möjligheter att föra fram sitt specialkunnande samt befrämja informationsflödet mellan redaktörerna och aktörer som är viktiga för utrikesjournalistiken. Föreningen ordnar regelbundet olika möten och diskussionstillfällen. Föreningen har också som mål att ordna en utlandsresa perår.

Förutsättningar för medlemskap

En person som i sitt arbete i huvudsak arbetar med utrikeshändelser och utrikespolitik i finländska medier och som är medlem av Finlands Journalistförbund rf kan upptas som medlem. Föreningens styrelse kan genom enhälligt beslut anta en medlem. Om styrelsen inte kan enas, avgör föreningens allmänna möte ärendet. För att en medlem ska godkännas krävs då 2/3 majoritet.

Den som vill bli medlem kan kontakta föreningen info (at) ulkomaantoimittajat.fi

Medlemsavgift

En person som blir medlem förbinder sig att erlägga den anslutnings- och medlemsavgift som årsmötet har slagit fast. Medlemsavgiften är 25 euro.

En medlem som i två år har underlåtit att betala sin medlemsavgift kan genom styrelsens beslut anses ha förverkat sitt medlemskap. Föreningens bankkonto är FI49 8146 9710 1754 97.

Hedersmedlemmar

En person som under en lång tid och på ett förtjänstfullt sätt har verkat som utrikesredaktör kan på styrelsens förslag och genom det allmänna mötets beslut upptas som hedersmedlem. En hedersmedlem är befriad från medlemsavgiften.